Realizováno: Elektrická požární signalizace Domov pro seniory Panenská Tachov

Elektrická požární signalizace Domov seniorů Panenská.

Na přelomu roku 2023/2024 proběhla realizace projektu elektrické požární signalizace (EPS) v objektu Domov pro seniory Panenská včetně napojení ochrany budovy na pult centralizované ochrany hasičského záchranného sboru plzeňského kraje (PCO HZS) pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Tachov.

Budova domova pro seniory Panenská Tachov je komplexní třípodlažní stavba (1.PP, 1.NP, 2.NP) netradičního půdorysu, navíc je systém elektrické požární signalizace zde propojem s řešením evakuačního rozhlasu.

Co je to elektrická požární signalizace ?

Elektrická požární signalizace je systém navržený pro detekci a signalizaci požáru v budovách a veřejných prostorech, jedná se vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, které zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci požáru pro včasné varování a ochranu osob, majetku.

Základní funkce elektrické požární signalizace:

 • Detekce požáru: Systém využívá různé senzory a detektory, jako jsou teplotní detektory, detektory kouře, detektory plynů nebo kombinované detektory, aby identifikoval potenciální ohniska požáru.
 • Signalizace: Pokud je detekována hrozba požáru, systém elektrické požární signalizace okamžitě aktivuje hlasité zvukové a světelné signály, aby upozornil lidi v budově a okolí na nebezpečí.
 • Komunikace s hasičskými a záchrannými službami: Moderní systémy mohou být propojeny s místními hasičskými stanicemi nebo centrálními monitorovacími službami, které mohou okamžitě reagovat na hlášení o požáru a poskytnout rychlou pomoc.
 • Automatické ovládání: Některé systémy mohou také mít schopnost automaticky spouštět další opatření pro ochranu budovy, jako je uzavření požárních dveří nebo spuštění automatických hasicích zařízení, jako jsou sprinklery, otevření přijezdové brány HZS, uzevření přívody plynu do objektu, elektřiny atd.

Co je to evakuační rozhlas ?

Evakuační rozhlas je součástí bezpečnostních systémů v budovách, který slouží k řízené evakuaci osob v případě havárie, jako je požár, zemětřesení nebo jiné mimořádné události. Jeho hlavní funkcí je poskytovat instrukce a varování lidem v budově prostřednictvím zvukových zpráv nebo hlasových pokynů.

Elektrická požární signalizace Domov pro seniory Panenská Tachov.
EPS: Půdorys objektu Domov pro seniory Panenská Tachov.

EXIRTA: Komplexní EPS řešení projektu Domov pro seniory Panenská

 • Zpracování PBŘ.
 • Zpracování projektové dokumentace EPS.
 • Instalace a programování systému EPS.
 • Stavební úpravy, požární úsek pro místno s technologií EPS.
 • Řešení generálního klíče.
 • Montáž hlásičů, sirén.
 • Montáž obslužných prvků.
 • Ohniodolné kabelové trasy.
 • Propojení EPS se systémem evakuačního rozsahu 4EVAC.
 • Připojení signalizace na pult HZS, přenos zajišťuje technologie RADOM.
 • Úprava elektroinstalace, total stop, revize.
 • Předávací dokumentace, spolupráce a předání objektu HZS Tachov.
 • Pravidelné revize a servis technologie včetně servisní hotline linky.
EPS: schéma EPS 1.NP (první nadzemní podlaží)
EPS: schéma zapojení 1.NP (první nadzemní podlaží)

EPS DS Panenská realizace, montáž, výstavba, prvky.

 • Budova rozdělena na 1.PP, 1.NP, 2.NP.
 • Výstavba ohniodolné kabelové trasy 1.PP, 1.NP, 2.NP.
 • Drážkování pro kabeláže + začištění + malba.
 • Měření kabeláže po úsecích.
 • Celková délka kabelu více než 5000 metrů.
 • Požární ucpávky prostupů + označení + protokol.
 • Celkově 173 prvků aktivní prvky systému EPS.
 • Klíčoví trezor požární ochrany KTPO.
 • Obslužné pole požární ochrany OPPO.
 • Návrh a tvorba generálního klíče pro 80 dveří + výměna zámků.
 • Napojení návazných zařízení.
 • Systém dálkového přenosu stavů systému EPS na pult HZS.
 • Výchozí revize.
 • Funkční zkoušky systému.
EPS ústředna Inim Previdia.
EPS ústředna Inim Previdia.

Děkujeme za spolupráci s Centrem sociálních služeb Tachov a těšíme se na další společné projekty.

Hledáte spolehlivého partnera pro Vaše projekty ?

EXIRTA.CZ – partner pro Vaše chytré projekty.

Požární systémy EPS a evakuační rozhlasy.

PROJEKTY | REALIZACE | REVIZE | SERVIS.

Kontaktujte nás ❗️

— EXIRTA s.r.o. —

➡️ Inteligentní domy Loxone a automatizace budov ☑️

➡️ Požární signalizace EPS a evakuační rozhlasy☑️

➡️ Kamerové a zabezpečovací systémy ☑️

➡️ Firemní ICT infrastruktura ☑️

➡️ Fotovoltaické elektrárny ☑️

➡️ Inteligentní tepelná čerpadla ☑️

— Kontakt —

➡️ Kontaktní e-mail: info@exirta.cz 📩

➡️ Kontaktní telefon: +420 725 714 669 📞