Headder EPS

Požární systémy EPS a evakuační rozhlasy

 PROJEKTY | REALIZACE | REVIZE | servis

Poskytujeme kompletní projektování, montáže, revize systémů elektronické požární signalizace EPS a evakuačních rozhlasových systémů.

Služby

Zpracování PBŘ

Nabízíme vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby, která má být součástí stavební dokumentace nejen u novostaveb, ale i rekonstrukcí a změn staveb.

Projektování EPS

Vypracujeme pro Vás projektovou dokumentaci elektronické požární signalizace.

Spolehlivé systémy EPS

Úkolem systému elektrické požární signalizace EPS je včasná detekce a vyhodnocení situace porušující požární bezpečnost chráněných prostor a následné předání informace o vzniku této události do systému požární ochrany.

Pravidelné povinné revize

Hlavní revize se dělají vždy jednou ročně, kdy se provádí kontrola provozuschopnosti (a vypíše se revizní zpráva), dále se pak jednou za půl roku provádí funkční zkouška systému a jednou za měsíc se kontrolují ústředny a doplňující zařízení. Součástí kontrol EPS je také provádění zápisů do provozní knihy EPS, která je součástí každého systému.

Připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany HZS

Můžeme pro Vás EPS a její dokumentaci připravit tak, aby ji bylo možné připojit k pultu centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru.

Propojení s evakuačním rozhlasem se systémem EPS

EPS je možné propojit s evakuačním rozhlasem a zvýšit tak efektivitu opuštění budovy při vzniku požáru.

Technologie

Apollo logo
inim electronics logo
4EVAC logo

Ústředny EPS

Hlavním úkolem ústředny EPS jsou tři základní stavy: PROVOZ, PORUCHA, POŽÁR. Ústředna EPS může požár signalizovat různě. Jendou z možností je, že ho bude signalizovat obsluze, signalizovat objektu nebo jen jeho části. Signalizace požáru tak může být jednostupňová nebo dvoustupňová. V případě jednostupňové signalizace bude ústředna signalizovat všeobecný poplach, při dvoustupňové signalizaci ústředna signalizuje úsekový nebo všeobecný poplach.

Požární hlásiče

Hlavním úkolem požárních hlásičů je sledovat a vyhodnocovat fyzikální parametry a jejich aktuální změny, které provázejí vznik požáru. Hlásiče se rozdělují na dva základní typy tlačítkovésamočinné hlásiče.
Samočinné hlásiče reagují na výskyt nebo změnu fyzikálních parametrů požáru bez nutnosti zásahu člověka.

Poslední reference

Zaujalo Vás řešení ?

Kontaktujte nás, najdeme společnou cestu pro Vás!

kontaktovat

Naše další služby

Firemní ICT infrastruktura

Firemní ICT infrastruktura

Zabezpečovací systémy

Kamerové, zabezpečovací a přístupové systémy

Inteligence budov

Inteligence budov

Fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaika